FORGOT YOUR DETAILS?

เราเป็นใครและเราทำอะไร?

บริษัท เรืองรัตน์ อินเตอร์ พลาสท์ จำกัด และ บริษัท เรืองรัตน์พลาสติก จำกัด
เป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก และขวดแก้วทุกชนิดแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงได้ทุ่มเทพัฒนาสินค้า และการบริการเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ เราพร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้าด้วยความจริงใจ เอาใจใส่ ให้คำเสนอแนะ และให้คำปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าของเรา.

“มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า”

ทุกสิ่งที่เราทำต้องสะท้อนให้เห็นถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นความุ่งมั่นที่มีต่อบริษัทคู่ค้า ไปจนถึงวีธีการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและชุมชน เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน.

environment

เราใส่ใจสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม..

“มีความหลากหลาย.. ของผลิตภัณฑ์”

ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลายรูปแบบ อาทิ ขวดบรรจุแชมพู กระบอกใส่ยาเม็ดขนาดต่างๆ หลอดยาดมทูเวย์และหลอดส้มโอมือ กระปุกฉีด หลอดสเปร์ ขวดพลาสติก ฝาแบบต่างๆ ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ตามแบบของท่านที่ตรงตามความต้องการในราคาย่อมเยา.

“ใส่ใจกับลูกค้า”

เราใส่ใจในเรื่องความสะอาดเป็นอย่างยิ่ง และเราคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เรามีทีมงานควบคุมคุณภาพที่ตรวจสินค้าทุกชิ้นอย่างเข็มงวดก่อนออกจากโรงงานของเรา เพื่อที่จะมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการแด่ลูกค้าทุกท่าน

รับผลิตออกแบบจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก และขวดแก้วทุกชนิด มีแบบขวดบรรจุภัณฑ์ให้เลือกมากที่สุดในประเทศ.

บรรจุภัณฑ์พลาสติก และขวดแก้วคุณภาพจากเทคโนโลยีทันสมัย ในราคามาตรฐาน.

มุ่งมั่นในการเป็นบริษัท.. ที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
TOP